Základní informace o projektu

Ident. číslo:896
Název:Revitalizace území ul. Žižkova na bydlení
Žadatel:Litvínov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace. Studie využití území pro bydlení ul. Žižkova z 8/2020.
Popis:Ulice Žižkova představuje významný potenciál a pravděpodobně jedinou možnost propojení centra města s místní částí Osada homogenní městskou sídelní strukturou, která odpovídá charakteristickým znakům Litvínova a prodlouží smíšené plochy městského centra až po úroveň ulice SKN. Zároveň pak potvrdí hodnotové posun města východním směrem a vhodným způsobem vytvoří tlak na architektonickou a stavebně technickou kvalitu zde existujících i nově vzniklých staveb.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastnické vztahy k pozemkům nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:51 600 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno