Základní informace o projektu

Ident. číslo:895
Název:Komunikační spojení Litvínov - Nové Záluží
Žadatel:Litvínov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace. Připravuje se zadání pro zpracování Studie příjezdové komunikace Litvínov - Nové Záluží.
Popis:Cílem projektu je výstavba komunikace k plánované individuální zástavbě RD v Novém Záluží.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastnické vztahy k pozemkům nebyly zatím řešeny.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:78 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno