Základní informace o projektu

Ident. číslo:894
Název:Příprava území pro individuální výstavbu - Litvínov, Nové Záluží
Žadatel:Litvínov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace. Připravuje se zadání na zpracování Studie rozvojového území Litvínov, Nové Záluží.
Popis:Cílem projektu je příprava území pro individuální výstavbu v rozvojovém území Nové Záluží, což zahrnuje vybudování potřebné technické a dopravní infrastruktury (napojení na inženýrské sítě, komunikace).
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Litvínov.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:140 960 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno