Základní informace o projektu

Ident. číslo:892
Název:Cyklostezka Chotějovice - Duchcov
Žadatel:Ledvice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem záměru je vybudování cyklostezky, která by začínala na okraji katastru Chotějovice v ul. Revoluční, odkud by byla vedena ulicí Ledvickou a Mírovou přes město Ledvice a na konci by byla napojena na cyklostezku, která má být vybudována v rámci projektu Obnova komunikačního propojení Ledvice — Duchcov. Celková délka je asi 1 800 m. Při budování cyklostezky by byl dále rekonstruován chodník v délce cca 990 m, který tvoří jedinou přístupovou cestu pro pěší z Chotějovic do Ledvic.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Ledvice a Ústeckého kraje.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:9 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno