Základní informace o projektu

Ident. číslo:891
Název:Příprava území pro individuální výstavbu - Ledvice Jihozápad
Žadatel:Ledvice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Zpracovává se PD, předpoklad dokončení v 3/2021.
Popis:Vybudování dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu cca 24 rodinných domů. Napojení komunikace na ulici Jiráskovu je umístěno vstřícně vzhledem k místní komunikaci vedoucí k zahrádkám. V západní části se napojuje na ul. Jiráskovu, která vede po západním okraji Ledvic. Zhruba uprostřed lokality je navrženo kolmé propojení mezi ulicí Jiráskovou a navrhovanou obytnou zónou. Celková šířka uličního profilu s obousměrným provozem je min. 8,0 m, min. šířka průjezdného prostoru 4,5 m (místně zúženo na 3,5 m z důvodu regulace rychlosti vozidel). Prostorové uspořádání obytné zóny předpokládá nepravidelný půdorys s rozmístěním zeleně, odpočinkových míst, parkovacích stání, vjezdů na pozemky, apod.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad získání SP do konce roku 2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:24 314 519 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny územní studií z 2/2020.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno