Základní informace o projektu

Ident. číslo:890
Název:Příprava území pro individuální výstavbu - Ledvice 4 RD
Žadatel:Ledvice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Zpracovává se PD, termín dokončení v roce 2021.
Popis:Předmětem projektu je příprava území pro výstavbu 4 rodinných domů v Ledvicích. Z ulice Mírová bude vybudována nová přístupová komunikace v délce cca 110 m, šíře 6 m, včetně využití ostrůvků pro parkovací stání před každou parcelou. Komunikaci bude doplňovat jednostranný chodník šíře 1,5 m a travnatý pás rovněž 1,5 m před pozemky. Podél komunikace budou přivedeny inženýrské sítě a přípojky - kanalizace předpoklad DN 400 mm, vodovodní řád předpoklad DN 100 mm, veřejné osvětlení, dešťová kanalizace, slaboproud (optická síť), rozvody tepla jako bezkanálové z předizolovaných trub, jejichž dimenze bude odpovídat výpočtu sítě. Objekty podél nové komunikace budou zásobovány z teplovodních rozvodů napojených v Mírové ulici na páteřní teplovod. Celková délka teplovodních rozvodů je cca 110 m. V každém objektu bude osazena malá výměníková stanice s měřením odběru tepla.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:6 640 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno