Základní informace o projektu

Ident. číslo:889
Název:Příprav území pro individuální výstavbu Unčín
Žadatel:Krupka

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Předmětem projektu je zasíťování pozemku, tj. veřejný vodovod, kanalizace, plyn, rozvody NN a veřejné osvětlení, včetně vybudování příjezdové komunikace na p.p.č. 533/11 k.ú. Unčín pro výstavbu cca 9 rodinných domů.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemek je ve vlastnictví města Krupka.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:8 240 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno