Základní informace o projektu

Ident. číslo:888
Název:Revitalizace areálu tvrze Starý dvůr
Žadatel:Krupka

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie vizualizace, zpracovává se dokumentace pro společné povolení stavby a provádění stavby (předpoklad do konce roku 2021).
Popis:Předmětem projektu je revitalizace bývalého tvrziště, tj. území přilehlé k bývalé městské plovárně a části centra města na pozemcích p.p.č. 19/3, 20, 21, 25 a 19/5 k.ú. Bohosudov. V prostoru vznikne vodní prvek s molem. Plánuje se oprava kamenných zdí a vykácení náletových dřevin. Vzhledem k tomu, ža se jedná o kulturní památku je konečné řešení zájmového území závislé na stanovisku NPÚ. V areálu vznikne oddychový prostor pro obyvatele města navazující na bývalou městskou plovárnu.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Krupka.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:4 400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy a získání spávního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno