Základní informace o projektu

Ident. číslo:887
Název:Revitalizace areálu bývalé městské plovárny
Žadatel:Krupka

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie vizualizace, zpracovává se dokumentace pro společné povolení stavby a provádění stavby (předpoklad do konce roku 2021).
Popis:Předmětem projektu je revitalizace celého zájmového území přilehlé části centra města na pozemcích p.p.č. 8/1, 8/2 a část p.p.č.19/5 případně p.p.č. 25 k.ú. Bohosudov, která sloužila jako městské koupaliště. V areálu vznikne oddychový prostor pro obyvatele města. V prvé řadě dojde k odstranění betonových částí bývalého bazénu a vytvoření přírodního vodního prvku, tj. jezírko s molem. Dále komplexní obnova veřejné zeleně, instalace nového moderního veřejného osvětlení, nově vybudované mlatové cestičky (propustný povrch), mobiliář – Workoutové hřiště, lavičky a posezení (ohniště), instalace košů, dětských herních prvků.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Krupka.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:6 720 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy a získání spávního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno