Základní informace o projektu

Ident. číslo:886
Název:Cyklostezka Krupka-Přestanov
Žadatel:Krupka

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení z 7/2008 (nutno přepracovat).
Popis:Předmětem projektu je vybudování asfaltové komunikace pro cyklisty a pro pěší ke vzájemnému propojení obcí Krupka a Přestanov mimo veřejnou komunikaci. Projekt počítá s dopravním značením, veřejným osvětlením, případně výsadbou zeleně a mobiliářem - lavičky, stojany na kola a odpadkové koše.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastnické právo k pozemkům má Město Krupka, obec Přestanov, ale i jiné vlastnictví soukromé. Obec Přestanov pracuje na vypořádání pozemků, které jsou v jiném, než obecním vlastnictví, tak aby příslušná část pozemků pod stavbou byla v jejich vlastnictví.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:5 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno