Základní informace o projektu

Ident. číslo:885
Název:ZTV Kostomlaty pod Milešovkou lokalita Pod Průhonem - etapa 2
Žadatel:Kostomlaty pod Milešovkou

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Zastavovací studie z 8/2006.
Popis:Jedná se o 2. etapu vybudování inženýrských sítí na parcele 746/1 v k.ú. Kostomlaty pod Milešovkou, která se nachází v těsné blízkosti Radovesické výsypky. Vznikne tak asi 24 stavebních parcel pro rodinné domy. Součástí bude rovněž vybudování přístupové komunikace k této lokalitě v ul. Štěpánovská.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:15 440 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno