Základní informace o projektu

Ident. číslo:884
Název:Příprava území pro individuální výstavbu Sady Březenecká
Žadatel:Chomutov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Územní studie z roku 2019.
Popis:Jednalo by se o přípravu stavebních pozemků ve vlastnictví města (terénní úpravy, geotechnické zhodnocení pro založení stavby, přípojky inženýrských sítí na hranici pozemku: elektro, plyn, voda, dešťová a splašková kanalizace, příjezdové a obslužné komunikace); pozemky jsou dle platného územního plánu určeny k bydlení individuální v rodinných domech.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastníkem pozemků je Statutární město Chomutov.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:31 200 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno