Základní informace o projektu

Ident. číslo:883
Název:Dobudování cyklostezek/tras do rekultivovaných území
Žadatel:Chomutov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie z roku 2012.
Popis:Jednalo by se o dovybudování cyklotras/stezek ve městě Chomutov, které propojí město s rekultivovanými územími při jižním okraji města. Jednalo by se o cyklotrasu/stezku propojující centrum města Chomutova s rekreačním areálem Pražská pole, odkud je dále možné pokračovat do obce Droužkovice, a to v délce cca 1 600 m. Další cyklostezka by byla v trase stávající cyklotrasy č. 3080 a 3034 vedoucí pokomunikaci ul. Dukelské v Chomutově. V současné době trasa vede po frekventované komunikaci ul. Dukelské, záměrem je vybudování vyznačeného pruhu pro cyklisty a úpravu i pro pěší z důvodu zpřístupnění rekultivovaných území postižených hlubinou těžbou pěším i cyklistům (tzn. vybudování chodníků a s tím související další úpravy). Vybudování cyklostezky by bylo součástí obnovy komunikace ulice Dukelská. Délka cyklostezky/trasy cca 1,7 km.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastníkem převážné části pozemků je Statutární město Chomutov.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:42 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno