Základní informace o projektu

Ident. číslo:882
Název:Příprava území pro individuální výstavbu ul. Alešova, ul. Elišky Krásnohorské a ul. Kmochova
Žadatel:Chomutov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Územní studie z roku 2020 (na část pozemků).
Popis:Jednalo by se o přípravu stavebních pozemků (terénní úpravy, geotechnické zhodnocení pro založení stavby, přípojky inženýrských sítí na hranici pozemku: elektro, plyn, voda, dešťová a splašková kanalizace, příjezdové a obslužné komunikace) v blízkosti sportovního areálu Domovinka. Okolí je v současné době hustě zastavěno rodinnými domy. Stavební pozemky jsou ve vlastnictví města a jsou dle platného územního plánu určeny k bydlení individuální v rodinných domech.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastníkem pozemků je Statutární město Chomutov, minimální podíl p. Marcela Hrůzy v území ul. Alešovi.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:32 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno