Základní informace o projektu

Ident. číslo:881
Název:Revitaliazce městského parku
Žadatel:Chomutov

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Jednalo by se o revitaliazci městského parku, který je určen pro využití volného času občanům města (obnova cestní sítě, revitalizace vodních ploch a krajinné zeleně, obnova síti technického vybavení a parkovišť), tak aby občané Statutáního města Chomutova mohli kvalitně a komfortně trávit svůj volný čas v centru města.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Vlastníkem pozemků je Statutární město Chomutov.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:36 600 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno