Základní informace o projektu

Ident. číslo:880
Název:Motoareál - vybudování inženýrských sítí
Žadatel:Chabařovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro společné povolení ze srpna 2020.
Popis:Cílem projektu je vybudování inženýrských sítí v Motoareálu v Chabařovicích na místech, kde bude stát zázemí (včetně sociálního) pro dětské sportovce. V Motoareálu funguje již několik let Klub mladých motorkářů Chabařovice a pravidelně zde děti trénují na místní ploché a crossové dráze. Areál s plochou dráhou je v okolí města naprosto unikátní a je jedním z městských center sportu a kultury. Kanalizace povede přes následující parcely v katastrálním území Chabařovice: 1665/2, 1667, 1661/15 a severní část 1661/6. Vybudování kanalizace je pouze prvním krokem v rozvoji zázemí pro mladé sportovce, jehož vybudování bude řešeno sice v rámci jednoho projektu, ale z národních dotačních titulů NSA.
Správní povolení:Probíhá územní a stavební řízení. Předpoklad získání povolení v 6/2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Chabařovice.
Skladba stavebních objektů:IO 2 Vodovodní přípojka, IO 3 Kanalizační přípojka.
Náklady bez DPH:1 848 603 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z 8/2020.
Podmínky vyhlášení:VZMR, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno