Základní informace o projektu

Ident. číslo:879
Název:Sportovně rekreační areál Roudníky
Žadatel:Chabařovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Projekt je jedním z řady menších projektů města cílených na rozvoj infrastruktury a veřejného prostoru místní části Roudníky, která byla dlouho investičně zanedbávaná. Cílí na revitalizaci současného sportoviště a přilehlého okolí na parcele č. 33 tak, aby v něm obyvatelé Roudníků mohli kvalitněji trávit svůj volný čas.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Chabařovice.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:2 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno