Základní informace o projektu

Ident. číslo:878
Název:Revitalizace návsi Roudníky
Žadatel:Chabařovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Projekt je jedním z řady menších projektů města cílených na rozvoj infrastruktury a veřejného prostoru místní části Roudníky, která byla dlouho investičně zanedbávaná. Cílí na revitalizaci veřejného prostoru místní návsi, včetně realizace parkových úprav.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Chabařovice.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:1 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno