Základní informace o projektu

Ident. číslo:877
Název:Pobytový park Na Konečné
Žadatel:Chabařovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je parková úprava nevyužitého prostranství na parcele č. 1146 a 1145. Jednalo by se o ozelenění parku, budování cestiček a případně inženýrských sítí spojených s potenciálními vodními prvky. V podstatě se jedná o druhou fázi revitalizace tohoto veřejného prostoru. V jižní části je nově zrevitalizovaný park T. G. Masaryka.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Chabařovice.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:2 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno