Základní informace o projektu

Ident. číslo:876
Název:Park u rekonstruovaného mlýna Husovo náměstí
Žadatel:Chabařovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro vydání společného povolení z 4/2019.
Popis:Jedná se o druhou etapu revitalizace objektu parního mlýna Husovo náměstí č. p. 2. První etapa, která sestává z demolice technicky zdevastovaných částí budovy, rekonstrukce zbývaící části a nové přístavby je před zahájením realizace. Ve druhé etapě se bude řešit nejbližší okolí budovy (budování vodních prvků, budování zeleně, parkové úpravy, vybudování altánu, vybudování kanalizace a veřejného osvětlení aj.). Stavba 1. etapy revitalizace objektu se v případě hladkého průběhu ukončí v roce 2022. V roce 2023 by mohla být zahájená etapa č. 2.
Správní povolení:Stavební povolení z 24.8.2020.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Chabařovice.
Skladba stavebních objektů:IO 0.1 B Zpevněné plochy a zeleň; Sadové úpravy, IO 0.2 B Splašková a dešťová kanalizace, IO 0.3 B Veřejné osvětlení.
Náklady bez DPH:4 166 858 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z 11/2019.
Podmínky vyhlášení:Aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň roku vyhlášení VZ.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno