Základní informace o projektu

Ident. číslo:875
Název:Obnova alejí
Žadatel:Chabařovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je revitalizace 3 alejí nacházejících se v intravilánu i extravilánu města v katastrálním území Chabařovice. Alej 1 vede od městského hřbitova k jezeru Milada na parcele č. 1584. Tato cesta je zároveň hojně využívanou cyklostezkou č. 3009. Alej 2 leží na parcele č. 230 a lemuje cestu ke kapli sv. Jana Křtitele. Alej 3 se vine podél starého náhonu vlévajícího se do Ždírnického potoka na parcele č. 73/1.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Chabařovice.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:1 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno