Základní informace o projektu

Ident. číslo:874
Název:Revitalizace sportovního areálu
Žadatel:Chabařovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Revitalizace sportovního areálu areálu pro fotbal a volejbal by se vztahovala na samotná hřiště a ostatní plochy. Zázemí pro sportovce by město řešilo v budoucnu z vlastních zdrojů, případně z národních dotačních titulů.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemek je ve vlastnictví města Chabařovice.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:5 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno