Základní informace o projektu

Ident. číslo:873
Název:Kostelní náměstí - vytvoření odpočinkové zóny
Žadatel:Chabařovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Architektonická studie z 12/2019. Zpracovává se PD, předpoklad dokončení do 10/2021.
Popis:Zamýšlený projekt je završením kompletní revitalizace Husova náměstí a náměstí 9. května. Dotčené pozemky uzavírají západní konec Husova náměstí a nacházejí se na místě, kde stával evangelický kostel, odstřelený v roce 1987 kvůli plánu dalšího rozvoje těžby. Má vzniknout park/odpočinková zóna s mnoha prvky připomínající historii tohoto místa (speciální mobiliář odkazující na vybavení kostela apod. Stavební uzávěra, která je zřejmým důsledkem důlní činnosti v nebjližším okolí města, byla zrušena v roce 1992. Díky tomuto město nemohlo zhodnocovat a udržovat vlastní majetek ani dále investovat do vlastního rozvoje. Z případné dotace by se hradily pouze ty náklady, které by měly spojitost s zemními či povrchovými pracemi. Cílem projektu je dosažení vyšší úrovně kvality veřejného prostoru a občanské vybavenosti ve městě Chabařovice realizací provázaných projektů zaměřených na kompletní revitalizaci veřejných prostranství.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Chabařovice, jeden pozemek je ve vlastnictví ČR (SPÚ).
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:2 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno