Základní informace o projektu

Ident. číslo:872
Název:Cyklotrasy na Radovesické výsypce
Žadatel:Hrobčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie z roku 2020.
Popis:Vybudování sítě cyklotras na Radovesické výsypce a jejich propojení se stávajícími polními cestami na území Hrobčicka. 33 nových cyklotras a 17 km bez úprav.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví Severočeských dolů a obce Hrobčice.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:82 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno