Základní informace o projektu

Ident. číslo:871
Název:Multifunkční sportovní centrum Hrobčice
Žadatel:Hrobčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie z 1/2021.
Popis:Vybudování multifunkčního venkovního hřiště se standardními rozměry 18 x 36 metrů s parkovištěm a komunikací pro bezpečný výjezd vozidel IZS.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:8 450 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem ve studii (zahrnuje i neuznatelné náklady).
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:54Konaném dne:26.10.2022

zavřít okno