Základní informace o projektu

Ident. číslo:870
Název:Revitalizace nádvoří Hrobčice - rekultivační infocentrum
Žadatel:Hrobčice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Studie z 5/2020.
Popis:Záměrem projektu je soustředit veškerou dokumentaci a poznatky o rekultivační činnosti do rekultivačního infocentra, které by sloužilo jako výukový objekt, školící, konferenční, společenské, turistické a informační centrum jak v rovině teoretické, tak praktické. Teoretická rovina by prezentovala území před rozhodnutím o umístění výsypky, její průběh a zejména aplikované rekultivační postupy ve světě známé jako tzv. Česká škola rekultivace. Praktická rovina by souvisela s možností přímé obhlídky novotvaru Radovesické výsypky na místě. V rámci projektu bude provedena úprava nádvoří u č.p. 29, kde by infocentrum vzniklo (infocentrum není součást projektu). Nádvoří bude součástí veřejného prostoru v obci. Navrhuje se vybourání stávajících živičných ploch s následnou pokládkou žulové dlažby 100*100 mm. Na volných plochách bude založena zeleň, včetně instalace městského mobiliáře.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:11 900 513 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z 5/2020.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno