Základní informace o projektu

Ident. číslo:869
Název:Revitalizace území bývalých hnědouhelných lomů Otakar a Barbora a okolí
Žadatel:Hrob

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je revitalizace území bývalých hnědouhelných lomů Otakar a Barbora, zpřístupnění prostoru cyklostezkami, úprava pobřežích částí jezer pro rekreační účely, volnočasové aktivity apod. Povrch cyklostezek by byl zpevněný mlatový povrch z kamenného prachu. Vzhledem ke svažitosti terénu (výsypka) bude řešeno odvodnění stezek odvodňovacími svodnicemi.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Hrob a ČR, správu vykonává Lesy ČR, s.p., a Povodí Ohře, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:17 400 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno