Základní informace o projektu

Ident. číslo:868
Název:Cyklostezka Staré Verneřice
Žadatel:Hrob

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je výstavba cyklostezky v prostoru zaniklé obce Staré Verneřice. Cyklostezka bude vedena po trase značené cyklotrasy Mikroregionu Stropník. Úsek má nevyhovující povrch. Nově by se vybudoval zpevněný mlatový povrch z kamenného prachu. Vzhledem ke svažitosti terénu (výsypka) bude řešeno odvodnění stezky odvodňovacími svodnicemi.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Hrob a ČR, správu vykonává Lesy ČR, s.p., menší část je v soukromém vlastnictví.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:15 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno