Základní informace o projektu

Ident. číslo:867
Název:Sportovní a volnočasový areál Hrob
Žadatel:Hrob

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vybudování sportovního a volnočasového areálu Hrob v prostoru bývalého fotbalového hřiště (předtím uhelný lom), kluziště a dopravního hřiště, nyní se jedná převážně o zanedbané území. Do prostoru bude umístěna pumptracková dráha, sportovní prvky, sadové a parkové úpravy, a okolo celé plochy bude vybudována asfaltová inline dráha.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví města Hrob.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:12 060 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:55Konaném dne:05.12.2023

zavřít okno