Základní informace o projektu

Ident. číslo:866
Název:Cyklostezka Litvínov - Horní Jiřetín - Černice
Žadatel:Horní Jiřetín

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení z 5/2020.
Popis:Cíle projektu je vybudování nové cyklostezky umístěné v celé délce na tělese bývalé vlečky. Cyklostezka propojí město Litvínov (v oblasti nádraží) s Horním Jiřetínem, Černicemí a zámkem Jezeří.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení. Předpoklad získání povolení do konce roku 2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Trasa cyklostezky povede výhradně po pozemcích v majetku města Horní Jiřetín. Stavba se okrajově dotkne pozemků ve vlastnictví ČR - PKÚ, SPÚ, POH, LČR a dále města Litvínov, právnických osob - Severní energetická a.s., Unipetrol RPA, Coal Service a.s., EURO-CAN SE a několika fyzických osob.
Skladba stavebních objektů:SO 101 - Cyklostezka, SO 102 - Křižující místní komunikace a účelové pozemní komunikace, SO 151 - Propustky v trase cyklostezky, SO 152 - Propustky pod sjezdy, SO 191 - Dopravní značení, SO 192 - Dopravně inženýrská opatření, SO 201 - Most v km 1,2, SO 202 - Most v Horním Jiřetíně km 1,8, SO 203 - Most v km 2,7, SO 204 - Most v km 3,4, SO 211 - Opěrná zeď (křídlo západní opěry mostu SO 202), SO 402 - Osvětlení cyklostezky, SO 403 - Osvětlení mostu SO 202, SO 404 - Osvětlení přejezdu pro cyklisty, SO 801 - Kácení dřevin
Náklady bez DPH:65 394 000 Kč
Poznámka k nákladům:Propočet investičních nákladů z roku 2021.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno