Základní informace o projektu

Ident. číslo:865
Název:Příprava území na stavební pozemky Moravěves
Žadatel:Havraň

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 8/2020.
Popis:Cílem projektu je příprava pozemků pro výstavbu RD - zasíťování: voda, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, plyn, VO, komunikace.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení, předpoklad vydání je v roce 2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce Havraň.
Skladba stavebních objektů:SO 101 komunikace, SO 102 vodovod, SO 103 plynovod, SO 104 kanalizace splašková, SO 105 kanalizace dešťová, SO106 přeložka vodovodu, SO 110 VO
Náklady bez DPH:6 969 280 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z roku 2020.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno