Základní informace o projektu

Ident. číslo:862
Název:Příprava území pro individuální výstavbu - Droužkovice U hřiště
Žadatel:Droužkovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro stavební povolení z 1/2009.
Popis:Předmětem projektu je příprava území pro výstavbu 7 rodinných domů v Droužkovicích v lokalitě U hřiště. Z ulice SNP bude vybudována nová přístupová komunikace v délce cca 220 m, podél komunikace bude chodník, parkovací místa, a zasakovací příkop odvodňující komunikaci. Podél komunikace budou vybudovány nové inženýrské sítě - vodovod (271 m), splašková kanalizace (229 m), plynovod (249 m), rozvodná síť NN a veřejné osvětlení. Inženýrské sítě budou napojeny na stávající sítě v ulici SNP.
Správní povolení:Ke stavbě nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:SO 01 splašková kanalizace, SO 02 vodovod, SO 03 plynovod, SO 05 veřejné osvětlení, SO 06 komunikace a zpevněné plochy, SO 07 odvodnění komunikace.
Náklady bez DPH:10 344 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Aktualizace projektové dokumentace, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:54Konaném dne:26.10.2022

zavřít okno