Základní informace o projektu

Ident. číslo:861
Název:Revitalizace území Černovice - sportovní areál
Žadatel:Černovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem záměru je vybudování sportovního areálu v místě dnešního travnatého fotbalového hřiště, které je nevyhovující, došlo zde k sesuvu hornin směrem k lomu a výškový rozdíl mezi oběma brankami je cca 1,5 m. Bude zde vybudováno nové trénikové hřiště a parkoviště pro návštěvníky, bude provedeno vyrovnání plochy fotbalového hřiště a přitom bude instalováno zavlažování hřiště, a dále bude realizován nový povrch tenisového hřiště, který bude zabezpečen proti sesuvu půdy.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Většina pozemků je v majetku obce, soukromý pozemek bude získán směnou.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:11 766 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:55Konaném dne:05.12.2023

zavřít okno