Základní informace o projektu

Ident. číslo:860
Název:Revitalizace území Černovice - přírodní park pro rekreaci, kulturu a sport
Žadatel:Černovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Obec Černovice je vlastníkem pozemků ležících vedle ochranných valů Černovice, které byly vybudovány jako ochranné opatření obce vůči lomu Libouš. Jedná se o území určené dle územního plánu obce pro rekreaci. Místo je v těsném sousedství lomu. Obec zde plánuje vybudovat přírodní park, který by měl však využití také pro kulturu (pódium pro konání hudebních festivalů a vystoupení), sport (např. multifunkční hřiště apod.) a dětské hřiště (např. herní prvky pro děti).
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou v majetku obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:6 248 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno