Základní informace o projektu

Ident. číslo:859
Název:Rekonstrukce mostu přes Lideňský potok ev.č. M-05
Žadatel:Černovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Zpracovává se PD, termín dokončení v roce 2021.
Popis:Most je součástí místní komunikace a vede přes Lideňský potok II - původně tzv. VOPOL, který byl v 80. letech 20. století vybudován pro ochranu lomu Libouš před povrchovými vodami. Místní komunikace vedoucí přes most bude v budoucnu sloužit jako hlavní přístupová cesta do rekultivovaného území kolem jezera Libouš. Most je v majetku obce a jeho stav dle mostní prohlídky z roku 2019 vyžaduje provedení opravy mostu. Na mostě je poškozený beton, uvnitř trubních prefabrikátů protéká voda v místech napojení jednotlivých dílců. Mostu vyžaduje opravu vypadaného spárování mezi trubními prefabrikáty, opravu čelních zídek, odstranění protékání vody mezi prefabrikáty, případně navedení vody do odvodňovače, položení nového povrchu komunikace, zatěsnění otevřené spáry v římse a mezi křídly a tělesem objektu, nátěr římsy hydrofobním nátěrem příp. sanace, oprava nášlapů chodníků.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou v majetku obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:6 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno