Základní informace o projektu

Ident. číslo:858
Název:Kompletní rekonstrukce mostu přes Lideňský potok ev. č. M-06
Žadatel:Černovice

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Dokumentace pro provádění stavby z 12/2020.
Popis:Most je součástí komunikace vedoucí přes Lideňský potok II - původně tzv. VOPOL, který byl v 80. letech 20. století vybudován pro ochranu lomu Libouš před povrchovými vodami. Komunikace vedoucí přes most bude v budoucnu sloužit jako vedlejší přístupová cesta do rekultivovaného území kolem jezera Libouš. Most je majetkem obce a dle mostní prohlídky z roku 2019 se na mostě vyskytují závažné poruchy ohrožující bezpečnost, a proto vyžaduje kompletní rekonstrukci. Mostní konstrukce vykazuje znaky nadměrného přetěžování. Hrozí nebezpečí destrukce celého mostu. Krajní mostní prefabrikát je vykloněný, dobetonávky mezi prefabrikáty jsou podepřené výdřevou. Čelní zdi jsou odtržené a vykloněné.
Správní povolení:Předpoklad získání stavebního povolení v 4/2021.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou v majetku obce.
Skladba stavebních objektů:SO 201 – Demolice mostu, SO 202 – Nový most.
Náklady bez DPH:3 198 657 Kč
Poznámka k nákladům:Rozpočet z 2/2021.
Podmínky vyhlášení:VZMR, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:52Konaném dne:09.12.2021

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-SU0481Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:05.01.2023Termín plnění:29.01.2024
Název smlouvy:Rekonstrukce mostu přes Lideňský potok ev. č. M-06
Aktuální cena (vč. DPH):5 349 501 KčZhotovitel:INSKY spol. s r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-012-VU0450Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.03.2023Termín plnění:20.12.2023
Název smlouvy:Supervize Rekonstrukce mostu přes Lideňský potok ev. č. M-06
Aktuální cena (vč. DPH):196 625 KčZhotovitel:4G eval s.r.o.

zavřít okno