Základní informace o projektu

Ident. číslo:857
Název:Příprava území pro individuální výstavbu Březno - lokalita u hřiště
Žadatel:Březno

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je zasíťování pozemků v obci Březno, výstavba obslužných komunikací a parkovacích ploch, a vegetační úpravy. Pozemky jsou zahrnuté do územního plánu jako plochy smíšené, obytné, městské.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:14 080 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno