Základní informace o projektu

Ident. číslo:854
Název:Revitalizace náměstíčka pod kulturním domem (bývalá točna autobusu)
Žadatel:Braňany

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je revitalizovat náměstíčko v centru obce Braňany. Předmětem projektu by měla bý náhrada stávajících nepropustných povrchů za propustné, vybudování parkovacích ploch pro návštěvníky, úprava zeleně.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:7 740 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno