Základní informace o projektu

Ident. číslo:853
Název:Revitalizace území na odpočinkový areál Sport club
Žadatel:Braňany

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Zpracovává se PD, termín dokončení do 6/2021.
Popis:Cílem projektu je realiazce odpočinkové zońy u bývalého koupaliště (terénní úpravy, odvodnění).
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:6 480 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Dokončení projektové přípravy, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno