Základní informace o projektu

Ident. číslo:852
Název:Turistická stezka - cyklostezka k Mosteckému jezeru
Žadatel:Braňany

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je turistické propojení obce s přilehlým Mosteckým jezerem.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obce, Ústeckého kraje, Severočeských dolů a ČR (PKÚ).
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:13 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno