Základní informace o projektu

Ident. číslo:849
Název:Příprava území pro individuální výstavbu v lokalitě Za Chlumem
Žadatel:Bílina

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Územní studie z 4/2017.
Popis:Řešené území se nachází na severovýchodním okraji města Bílina. Jedná se o rozsáhlou nezastavěnou plochu východně od sídliště Za Chlumem, která se nachází v blízkosti Radovesické výsypky. Cílem záměru je připravit území pro následnou zástavbu tak, aby tvořila přirozený přechod mezi zástavbou sídliště a volnou krajinou. Západní polovina území je určena k zastavění rodinnými domy a východní je určena pro sportovně rekreační účely. Hranici mezi těmito částmi tvoří nadzemní vedení VVN. V území určeném k zástavbě bude vybudována nová síť komunikací, které budou napojeny jak na stávající komunikace města Bílina, tak na nově vybudovanou silnici na Radovesické výsypce. Území bude kompletně zasíťováno. Plochy určené pro sport a pro ochrannou zeleň jsou navrženy jako sportovně rekreační park (Velký park), který tvoří přirozený přechod mezi urbanizovaným územím a volnou krajinou.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Bude jednáno se Státním pozemkovým úřadem a Státním statkem Jeneč, případně s dalšími soukromými vlastníky o převodu potřebných pozemků do vlastnictví města Bílina.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:100 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Změna územního plánu, vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno