Základní informace o projektu

Ident. číslo:848
Název:Gravitační propojení potoků se zbytkovou jámou lomu ČSA (náhrada vodních toků historicky směrovaných do prostoru lomu ČSA)
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Jedná se o pokračování revitalizace zbytkového koryta Albrechtického potoka v prostoru pod příkopem E. V současné době je koryto nevyužíváno. Koryto je zanesené a břehy sesuté do prostoru koryta, část koryta byla zlikvidována báňskými postupy. Záměrem je uvést koryto toku do provozuschopného stavu s důrazem na začlenění do okolní krajin a využít jej pro převod vod ze zbytkových krušnohorských potoků do budoucího jezera ČSA.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR - právo hopodařit pro PKÚ.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:30 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům, dokončení projektové přípravy, získání správního povolení. Vhodné vyhlásit společnou VZ na související revitalizace toků nad lomem ČSA.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno