Základní informace o projektu

Ident. číslo:843
Název:Revitalizace bývalého koryta řeky Bíliny (slepé rameno)
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Jedná se o revitalizaci části původního koryta řeky Bíliny před jejím přeložením mimo prostor povrchového lomu ČSA, které tak vytvořilo slepé rameno řeky. Koryto je zanesené sedimenty a zarostlé vegetací. Záměrem je uvést koryto toku do provozuschopného stavu s důrazem na začlenění do okolní krajiny. Revitalizované koryto bude možné využívat pro případné převody vod z řeky Bíliny do budoucího jezera ČSA.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví převážně ČR - právo hospodařit pro PKÚ, a zčásti je vlastníkem Severní energetická a.s.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:35 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno