Základní informace o projektu

Ident. číslo:842
Název:Páteřní cyklostezka okola jezera Medard
Žadatel:Bukovany

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vybudovat páteřní cyklostezku obcí Bukovany, Citice a města Habartov a propojit jí s Centrální cyklotrasou Ohře a jezerem Medard.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví obcí Bukovany, Citice, města Habartov a Sokolovské uhelné.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:10 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno