Základní informace o projektu

Ident. číslo:841
Název:Komunikační zpřístupnění budoucího jezera ČSA
Žadatel:Mostecká uhelná a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Cílem projektu je vybudování zpevněné příbřežní komunikace podél břehové linie okolo jezera s napojením na stávající silnici I. třídy I/13, původní silnici I/13 ve směru od obce Vysoké Pece, místní komunikaci ve městě Horní Jiřetín. Komunikace zpřístupní prostor budoucího jezera pro další revitalizační projekty, složky IZS případně i veřejnost, součástí bude též cyklostezka. Odhad přibližné celkové délky komunikace je 19,8 km.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví převážně ČR - právo hospodařit pro PKÚ, a zčásti je vlastníkem Severní energetická a.s.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:213 840 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady jsou stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno