Základní informace o projektu

Ident. číslo:840
Název:Revitalizace štoly Radovesice
Žadatel:Severočeské doly a.s.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:V roce 1982 - 1985 byly určité hydrologické problémy vyřešeny ražbou odvodňovací štoly, která vede přibližně v původní trase zasypaného Lukovského potoka. Dosahuje délky 2 887 m o průměru 3,5 m. V současné době končí životnost štoly (30 let). Předmětem díla by bylo prodloužení životnosti štoly jejím zadrenážováním, tím by se prodloužila životnost štoly o dalších 100 a více let.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou v převážné části ve vlastnictví Severočeských dolů.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:55 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno