Základní informace o projektu

Ident. číslo:838
Název:Výsadba dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Předmětem projektu je výsadba stromů a kvetoucích keřů ve tvaru obvodových zdí a oltáře kostela Nanebevzetí Panny Marie na jeho původním místě, než došlo v roce 1975 ke známému přesunu kvůli postupující těžbě hnědého uhlí. Částečně by mělo dojít i k vyznačení obloukové trasy přesunu, budou osazeny informační cedule a lavičky pro posezení. Vznikne tak symbolické odpočinkové místo, které bude připomínat historii tohoto území. Plocha, na které se bude výsadba nacházet, bude ideálně dotvářet aktuálně probíhající revitalizační proces jižních svahů jezera Most.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:450 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:52Konaném dne:09.12.2021

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-008-VU0446Typ dokumentu:Supervize
Uzavřena dne:21.11.2022Termín plnění:29.04.2026
Název smlouvy:Supervize Výsadby dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Aktuální cena (vč. DPH):183 557 KčZhotovitel:Real & Projekt Most s.r.o.

Informace o realizaci projektu

Realizační smlouva č.:0050/02-UV-008-SU0486Typ dokumentu:Sanace
Uzavřena dne:13.10.2022Termín plnění:29.03.2026
Název smlouvy:Výsadba dřevin na původním místě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Aktuální cena (vč. DPH):1 748 864 KčZhotovitel:Rekultivační výstavba Most a.s.

zavřít okno