Základní informace o projektu

Ident. číslo:837
Název:Vyhlídka na severním svahu jezera Most
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Projekt zahrnuje vybudování odpočinkového místa pro turisty a cyklisty na severních svazích jezera Most, jedná se o vyhlídku u nově otevřené komunikace III/2565 vedoucí z Mostu do Mariánských Radčic po západních a severních svazích jezera Most. Z vyhlídky je krásný výhled nejen na samotné jezero, ale také na celé město Most včetně vrchu Hněvín, kostela Nanebevzetí Panny Marie a další dominanty. Zvolené místo je samo o sobě vyvýšené oproti okolnímu terénu, proto se nebude jednat o rozhlednu, nýbrž o ocelovou lávku, která bude vést do volného prostoru směrem k jezeru. Součástí vyhlídky je též místo pro posezení a parkoviště. Z pohledu celkové koncepce rekultivace a revitalizace území s převahou jeho budoucího využití pro rekreaci se jedná o vhodný prvek pro zatraktivnění lokality.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:3 870 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Schváleno na jednání č.:53Konaném dne:18.03.2022

zavřít okno