Základní informace o projektu

Ident. číslo:836
Název:Vybudování přípojek IS v prostoru vrátnice jezera Most
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Vybudování přípojek kanalizace, vody a elektřiny v prostoru stávající vrátnice u napouštěcího objektu jezera Most. Nezbytné pro plnohodnotné zabezpečení správy jezera Most vytvořením technického zázemí pro pracovníky ostrahy, údržby a složky integrovaného záchranného systému. Zároveň tímto vzniknou další možnosti rozvoje území v rámci revitalizačního a resocializačního procesu – např. vytvoření zázemí pro vodní sporty, kempu, apod.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:15 000 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny odhadem.
Podmínky vyhlášení:Kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno