Základní informace o projektu

Ident. číslo:835
Název:Vybudování heliportu na jižních svazích jezera Most
Žadatel:Palivový kombinát Ústí s.p.

Informace ze 4. aktualizace Koncepce (duben 2021)

Připravenost:Pouze záměr bez projektové dokumentace.
Popis:Na jižních svazích jezera Most bude vybudován přistávací heliport pro vrtulníky, který bude sloužit nejen pro záchrannou službu, ale v případě potřeby také pro další složky integrovaného záchranného systému. Heliport bude mít podobu zpevněné pozemní přistávací plochy, osázené signálními světly pro noční létání. Vybudováním heliportu dojde k zajištění účinnější a rychlejší lékařské pomoci v případě náhlé situace na celém území jezera Most a v jeho okolí. Projekt bude realizován v rámci procesu revitalizace na svazích bývalého hnědouhelného lomu Ležáky – Most.
Správní povolení:K záměru nebylo zatím vydáno žádné správní povolení.
Vlastnické vztahy k pozemkům:Pozemky jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit má Palivový kombinát Ústí, s.p.
Skladba stavebních objektů:Zatím není.
Náklady bez DPH:1 500 000 Kč
Poznámka k nákladům:Náklady stanoveny propočtem.
Podmínky vyhlášení:VZMR, kompletní projektová příprava, získání správního povolení.

Informace o projednání projektu na meziresortní komisi

Na meziresortní komisi nebylo dosud projednáno.

zavřít okno